MANUELE THERAPIE

Aan de hand van manuele behandeltechnieken zoals mobilisaties en manipulaties en de aanpak van spierproblemen bereiden we met manuele therapie het lichaam voor op een meer actieve therapie. Deze heeft als doel het verbeteren van bestaande klachten.

MANUELE THERAPIE
KINESITHERAPIE EN REVALIDATIE

KINESITHERAPIE EN REVALIDATIE

Kinesitherapie richt zich voornamelijk op de behandeling van klassieke klachten en letsels zoals peesproblemen en nek-en rugklachten tot de revalidatie na een ongeval of operatie. We bekijken het lichaam steeds als één samenhangend geheel om zo een behandeling op maat te bieden. Daarnaast werken we ook preventief en begeleiden we patiënten die aan hun fysieke gezondheid willen werken.

SPORTKINESITHERAPIE

Nog meer dan bij andere letstels, staat de actieve revalidatie hier centraal. Wij begeleiden sporters na een sportletsel tot ze terug klaar zijn om de training te hervatten. Ook hier kijken wij verder dan het letsel zelf en zullen wij het lichaam als geheel versterken om de kans op herval zo klein mogelijk te maken.

SPORTKINESITHERAPIE
LOOPBLESSUREPREVENTIE

BEGELEIDING BIJ HET LOPEN

Hardlopen zit de laatste jaren enorm in de lift. Het is bewezen dat lopen goed is voor zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid. In tegenstelling tot wat velen denken, is lopen goed voor spieren en gewrichten. Op voorwaarde dat trainingen en de opbouw ernaartoe op een verantwoorde manier gebeuren. Via een screening van het lichaam bekijken wij of er specifieke aandachtspunten zijn waaraan we samen met jou kunnen werken. Dit kan gaan van krachttraining tot aanpassingen in je looppatroon en het verbeteren van uw flexibiliteit. Op basis van deze screening selecteren we de juiste oefeningen om te werken aan de aandachtspunten die werden gedetecteerd.